ITMS kód: 312011G491

Názov projektu: Zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom celoživotného vzdelávania

Zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom celoživotného vzdelávania

Projekt je zameraný na zabezpečenie celoživotného vzdelávania dospelých. Medzi hlavné aktivity projektu bude patriť Aktivita 1 – Tvorba a úprava vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých je zameraná na zvyšovanie kvality, posilnenie kompetencií a rozšírenie a posilnenie organizácie v oblasti celoživotného vzdelávania. Aktivita 2 – Realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých je zameraná na ďalšie vzdelávanie dospelých, cieľovej skupiny projektu žiadateľom, v oblastiach: Ako byť úspešný na trhu práce, Tímová práca, Rozvoj osobnosti a sebadôvery. Aktivita 3 – Tvorba partnerstiev so zamestnávateľmi je zameraná na rozvoj a posilňovanie partnerstiev so zamestnávateľmi za účelom aktualizácie programov vytváraných v projekte tak, aby ich absolvovanie prinieslo účastníkom kompetencie čo najviac prepojené na potreby trhu práce a tým zlepšilo ich zamestnateľnosť na trhu práce. Projekt bude realizovaný v krajoch: Banskobystrický, Košický, Prešovský, Žilinský, Trenčianský, Nitrianský, kde bude realizované samotné vzdelávanie a nábor cieľovej skupiny. Cieľom Aktivity 1 je vypracovanie 3 nových programov celoživotného vzdelávania, ktoré budú pripravené na podanie na Akreditačnú komisiu MŠŠVaV SR. 

V Aktivite 2 sa projektom zabezpečí preškolenie 100 osôb v rámci programov celoživotného vzdelávania, pričom cieľová skupina bude zložená z: mladí ľudia vo veku do 25 rokov, osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania, zamestnanci. Uvedené cieľové skupiny sú najviac ohrozené nedostatkom alebo stratou odborných kompetencií a tým aj stratou sociálnych istôt. V rámci Aktivity 3 vznikne minimálne 8 partnerstiev so zamestnávateľmi. Tieto partnerstvá umožnia do pripravovaných programov zapracovať konkrétne požiadavky zamestnávateľov.Ako byť úspešný na trhu práce

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti hľadania práce a prípravy na pracovný pohovor. Cieľom programu je motivácia účastníka pre samotné hľadanie práce, ako aj jeho oboznámenie sa s efektívnymi postupmi pre jej získanie. Obsahová náplň je zameraná na proces hľadania zamestnania, tvorbu životopisu a motivačného listu, reakciu na pracovnú ponuku a prípravu na pracovný pohovor.Tímová práca

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti tímovej práce. Cieľom programu je oboznámiť účastníka s princípmi a pravidlami tímovej práce a podnietiť jeho rozvoj v tejto oblasti. Obsahová náplň je zameraná na jej charakteristiku a princípy, vývoj tímu a úspešnosť jeho činnosti, tímový výkon a elimináciu rôznych rušivých faktorov.Rozvoj osobnosti a sebadôvery

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti rozvoja osobnosti a sebadôvery. Cieľom programu je oboznámiť účastníka s rôznymi možnosťami sebapoznávania, možnosťami rozvoja sebadôvery a rozvoja osobnosti. Obsahová náplň je zameraná na typológiu osobnosti, zdroje a realizáciu sebapoznávania, rozvoj sebadôvery a realizáciu osobnostného rozvoja.

Kliknite na tlačidlo UPRAVIŤ a zmeňte nasledujúci text.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Kliknite na tlačidlo UPRAVIŤ a zmeňte nasledujúci text.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.This is the heading

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.This is the heading

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.This is the heading

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.